Eğitimlerimiz

Eğitimlerimiz

Psikolojik Danışmalık ve Rehberlik Birimi

İlkelerimiz;

 • Gizlilik
 • Güven
 • İş birliği
 • Süreklilik
 • Kişi haklarına saygı
 • Bireysel farklılıklara saygı

Amacımız;

Öğrencilerimizin,

 • Kendilerini tanıması
 • İlgi ve yeteneklerinin farkına varması
 • Kendini yetiştirmesi
 • Bilişsel, sosyal ve duygusal açıdan sağlıklı bir birey olması
 • İletişim kurma becerilerinin geliştirilmesi
 • Sorun çözme becerilerinin geliştirilmesi

Rehberlik Hizmetleri

Öğrenciye Yönelik Çalışmalar;

 • Oryantasyon çalışmaları
 • Bireysel görüşmeler-destek çalışmaları
 • Grup çalışmaları
 • Sınıf etkinlikleri

Velilere Yönelik Çalışmalar;

 • Veli bilgilendirme seminerleri
 • Öğrencilerle yapılan çalışmalar hakkında düzenli veli bilgilendirme
 • Bireysel veli görüşmeleri

Öğretmenlere Yönelik Çalışmalar;

 • Sınıflarda yapılacak olan rehberlik çalışmalarına ilişkin konularda öğretmenle iş birliği yapılması.
 • Akademik/psikolojik destek ihtiyacı olan öğrencilere gerekli desteği sağlayabilmek için sınıf rehber öğretmen ile iş birliği.
 • Deneme sınavı sonuç karnelerine göre öğrenci değerlendirmesi.