Hakkımızda

Hakkımızda

Ulusal ve uluslararası platformda toplumun gelişim ve değişimine katkıda bulunan, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, araştırmacı, sorgulayan, olaylara geniş bir perspektiften bakabilen, geleceğin Türkiye’sinde söz sahibi olan, geçmişini ve köklü tarihini unutmayan, etik değerlere saygılı, evrensel akademik değerleri takip eden, 21.YY becerilerine sahip, girişimci bir ruha sahip, özgür bir gençlik yetiştirmektir. Bilimsel düşünen, sorgulayan, demokratik, en az iki yabancı dil bilen, sorumluluk sahibi, sosyal bilimler, fen bilimleri ve sanat alanında uygulamalı eğitimi benimseyen, teknolojiyi tanıyan ve doğru kullanan, farklılıklara saygılı, çevre bilinci yüksek, özgüveni yüksek, cesur ve başarılı bireyler yetiştirmektir.