İLKOKUL

İLKOKUL

Küreselleşen dünya da hemen her alanda çarpıcı değişiklikler yaşanırken bu değişime ayak uyduracak nesillerin gelişimine imza atıyoruz. 21. Yüzyılın beklentilerine sahip çağın gereklerini yerine getirebilen çocukları yetiştirmek eğitim hedeflerimizin temelini temsil etmektedir.

İlköğretim programız ile sorgulayan, doğru düşünen, değişime açık, her alanda başarıyı yakalayan, öncülük görevi üstelenen bireyler yetiştiriyoruz. Eğitim danışmanlarımız tarafından üniversite destekli MEB programına uygun olarak geliştirilen eğitim içeriğimizde PED ( Personal Education), Flipped Learning (Ters Yüz Eğitimi),  Gamification (Oyunlaştırma), Design Thinking ( Tasarım Odaklı Düşünme) ve farklı eğitim uygulamaları ile çağdaş ve bilimsel düşünceyi temel alan, kendine güvenen,  akademik ve sosyal hayatta fark yaratan çocuklar yetiştirmeyi hedefliyoruz.