Misyonumuz

Misyonumuz

GENÇ DÜNYA KOLEJİ MİSYONUMUZ

Ulusal ve uluslararası platformda toplumun gelişim ve değişimine katkıda bulunan, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, araştırmacı, sorgulayan, olaylara geniş bir perspektiften bakabilen, geleceğin Türkiye’sinde söz sahibi olan, geçmişini ve köklü tarihini unutmayan, etik değerlere saygılı, evrensel akademik değerleri takip eden, 21.YY becerilerine sahip, girişimci bir ruha sahip, özgür bir gençlik yetiştirmektir.